Friday, 30/09/2022 - 22:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NAM TỪ LIÊM

Các quyết định khen thưởng cuộc vận động "Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực