Friday, 24/01/2020 - 07:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NAM TỪ LIÊM

Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/08/2018 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường.

Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/07/2018 của HĐND thành phố Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Sữa học đường.

Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 05/07/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/02/2018
Ngày hiệu lực:
15/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực