Sunday, 14/08/2022 - 05:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NAM TỪ LIÊM
Văn bản liên quan

Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 28/07/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Ngày ban hành:
26/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền ngày Hội sách quận Nam Từ Liêm

Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực