Sunday, 14/08/2022 - 03:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NAM TỪ LIÊM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội chi bộ phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 28/6/2017 của Đảng bộ cơ quan UBND quận về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan UBND quận, Nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 02/8, Chi bộ phòng Giáo dục và đào tạo quận tổ chức Đại hội lần thứ Hai - Nhiệm kỳ 2017-2020 để kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2017, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2017-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 28/6/2017 của Đảng bộ cơ quan UBND quận về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan UBND quận, Nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 02/8, Chi bộ phòng Giáo dục và đào tạo quận tổ chức Đại hội lần thứ Hai - Nhiệm kỳ 2017-2020 để kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2017, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2017-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Chủ tịch TT HĐND quận; Bí thư Chi bộ các đơn vị thuộc Đảng ủy cơ quan UBND quận cùng đầy đủ cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ phòng Giáo dục và đào tạo quận.

Đến tháng 7/2017 có 682 đảng viên toàn ngành GD&ĐT quận, Đảng viên trong Chi bộ được quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng như: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), (khóa XII). Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí Đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng tháng tự đánh giá các tiêu chí: Tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; nói và làm theo Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và cấp ủy; Thái độ ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chấp hành pháp luật của Nhà nước; trung thực thẳng thắn, xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan, xây dựng cơ quan văn hóa, tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân đạo từ thiện đều ở mức rất tốt và tốt. Từng quý, chi bộ đều tổ chức việc đánh giá nhận xét của các đảng viên và công chức, viên chức về  việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với kết quả trên, trong những năm qua, Chi bộ phòng Giáo dục và đào tạo quận luôn được Quận uỷ công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Năm học 2015-2016,  2016 -2017, Ngành giáo dục và đào tạo quận luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Quận ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp Chính quyền cơ sở và sự chỉ đạo thường xuyên về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Chính vì vậy, sự nghiệp giáo dục - đào tạo của quận không ngừng phát triển về cả quy mô và chất lượng.

 

Hệ thống trường lớp được sắp xếp về cơ bản phù hợp với kinh tế xã hội của quận; chất lượng đại trà nâng lên một bước, chất lượng mũi nhọn đã được quan tâm. Số lượng và chất lượng đội ngũ học sinh giỏi của quận đạt tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Công tác đổi mới trong giảng dạy được coi trọng, các chuyên đề được triển khai giảng dạy ở các ngành học, bậc học thiết thực hơn - hiệu quả hơn - thực tế hơn. Công tác quản lý giáo dục từng bước đổi mới khá mạnh. Hoạt động của các nhà trường ổn định nề nếp. Hoàn thành vượt mức kế hoạch phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Trung học cơ sở - Trung học phổ thông và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác XHH giáo dục được đẩy mạnh. Các loại hình trường lớp đã phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu của các bậc phụ huynh góp phần tích cực nâng chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội. Nhận thức của nhân dân về giáo dục được thể hiện khá rõ nét.

Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học thực sự được quan tâm và đổi mới. Trường học dần tiến tới khang trang kiên cố, trong 2 năm qua đã nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới được nhiều trường, lớp; bổ sung trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy và học góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Phát huy phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ phòng GD&ĐT quyết tâp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ quận Nam Từ Liêm. Bên cạnh 03 nhiệm vụ công tác Đảng, 8 nhiệm vụ chuyên môn Chi bộ cũng đề ra 06 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới đó là:

1. Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là bảo đảm tính công khai, minh bạch, kỷ cương; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho nhân dân và phụ huynh học sinh gắn với xây dựng chính quyền điện tử. 

2. Tăng cường đổi mới quản lý và thực hiện nghiêm nền nếp kỷ cương trong giáo dục, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trường học.

3. Tăng cường trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện đề án đổi mới GD&ĐT quận Nam Từ Liêm năm học: 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 với các nhiệm vụ, giải pháp, phù hợp với điều kiện KTXH của Quận và các cơ sở giáo dục.

4. Triển khai xây dựng chương trình nhà trường và xây dựng mô hình trường học điện tử quận Nam Từ Liêm, trường chất lượng cao (đủ 3 trường công lập/ 3 cấp học).     

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt là đội ngũ giáo viên Tiếng Anh.

6.  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh: Chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà; chất lượng học sinh Tiếng Anh; chất lượng tin học và kỹ năng sống.

Phát biểu Chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND quận đánh giá cao kết quả hoạt động Chi bộ phòng Giáo dục và đào tạo quận cả về nội dung công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian  qua.

 

Về nhiệm vụ Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Chi bộ cần quan tâm hơn nữa tới công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt tại các nhà trường, thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Thành phố, của quận; đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo đảng viên, quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các hành vi nói, viết trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạnh, Đại Hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2021 với sự đồng thuận nhất trí cao. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ phòng Giáo dục và đào tạo quận.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết