Tuesday, 29/11/2022 - 04:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NAM TỪ LIÊM

Các quyết định khen thưởng cuộc vận động "Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 28/07/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Ngày ban hành:
26/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1804/UBND-GD&ĐT ngày 09/08/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2018-2019.

Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực