Chủ nhật, 19/09/2021 - 08:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NAM TỪ LIÊM

Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/08/2018 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường.

Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/07/2018 của HĐND thành phố Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Sữa học đường.

Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực